UV Disinfection Trolley

Количка за дезинфекција со УВ