Thawing Time Limit Tester

Тестер за временски ограничувања за одмрзнување