Platelet Preservation Box

Кутија за зачувување на тромбоцити