Protein Biology Laboratory

Лабораторија за биологија на протеини

  • Protein Biology Products for Neurobiology Research

    Протеински биолошки производи за истражување на невробиологијата

    Невробиологијата брзо стана една од најважните и највозбудливите области на истражувањето на науката за животот.Областа на невробиологијата вклучува проучување како клетките на нервниот систем ги обработуваат информациите и посредуваат во промените во однесувањето.Нервниот систем е составен од неврони и други потпорни клеточни...
    Прочитај повеќе