Microbiology Laboratory

Микробиолошка лабораторија

  • Microbiology Informatics Solution

    Микробиологија информатичко решение

    ☛Подобрување на лабораториските резултати преку подобрување на дијагностичката информатика ☛Микробиолошката информатика му дава овластување на лабораторискиот персонал да влијае на времето на завршување, да го забрза донесувањето одлуки, да ја подобри продуктивноста и да ја поедностави усогласеноста.
    Прочитај повеќе